Kadri Kõivumägi Ph.D.

 

Consultant Paediatrician in Infectious Diseases

Education:
since 2014 Tartu University, Institute of Clinical Medicine, PhD study 2018 Estonian Business School (EBS). Health Care Leadership Development Program

2005-.2014 Tartu University Hospital, infectious disease residency, 2013 –2014 Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, Faculty of travel Medicine, Diploma in Travel Medicine

2012- 2013 Nordic Foundation Course in Travel Medicine, Faculty of Travel Medicine (FTM), Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow (RCPSG)

1999-2005 University of Tartu, The Faculty of Medicine 1999 Graduated from Miina Härma Secondary School, Tartu

Work experience:
since 01.01.2017 Tartu University Hospital, Infectious disease control department, consultant

since 01.09.2014 Tartu University Hospital, Department of infectious diseases, infectious disease doctor

since 01.09. 2013 Tartu University, Institute of Clinical Medicine,
infectious diseases lecturer

2011– 2014 Tartu University Hospital, resident of infectious diseases 2005 -2008 West-Tallinn Central Hospital, resident of infectious diseases

Voluntary work:
2004 summer Maarjaküla School, nurse
2003 – 2005 Estonian Students Society, lecturer
2000-2003 summer Kuressaare hospital, Department of surgery, nurse

Fields of interest:
Infectious diseases with main focus on HIV and hepatitis in special populations. Immunology and
vaccines in special risk groups (patients receiving immunosuppressive therapy, HCT and SOT
patients.)

Publications:
ü Jaaniso K, Kõivumägi K, Soodla K, Juus E, Lutsar K, Kiivet R-A. Antiretroviirusravimite
kasutamise kulutõhusus HIV-negatiivsetel isikutel. Tervisetehnoloogia hindamise raport
TTH37 Available at:https://tervis.ut.ee/sites/default/files/tervis/tth38_hiv_esmavaliku_
ravimid_31jaan2019.pdf
ü Stimmer K, Kõivumägi K “Riskigruppide vaktsineerimine” Perearst 03 (134) 03.2018
ü Tuutma J., Kõivumägi K., Soodla P., Saaremets M. HIV-i käsitlus perearstipraksises Perearst:
3 (123), 63-66, 2017
ü Kaivo M, Soodla S, Kõivumägi K. “Reisijate vaktsineerimine: olulisus ja põhilised
reisivaktsiinid” Eesti Arst 2017; 96(4):219–226
ü Kõivumägi K, Maimets M, Rotavirus Study Group, Lutsar I “Two-year experience with
rotavirus vaccination in Estonia: changes in the epidemiology and aetiology of acute
gastroenteritis in hospitalized patients aged 0-18” ECCMID 2017: abstract EP0193, 2017
ü Kõivumägi K, Ladhani S, Jõgi K, Lutsar I “First rotavirus season experience after
implementing pentavalent bovine-derived rotavirus vaccine in national immunization schedule
in Estonia”, ESPID 2016: abstract 0357, 2016
ü Kõivumägi K, Stimmer K, Salupere S, Tamm E, Rull K, Maimets M "Kroonilise B-hepatiidi
jälgimis- ja ravisoovitused rasedust planeerival või rasedal naisel". Eesti Arst 2016;
95(6):389–392
ü Tohver P, Soodla P, Kõivumägi K “Vaktsineerimine vähendab rotaviirustesse haigestumist”
Perearst 2016; 6: 56-60
ü Stimmer K, Kõivumägi K, Maimets M Rotaviirusenteriit. Eesti Arst 2015; 94(1):33–36
ü Sõnajalg K, Kõivumägi K Vaktsineerimise sessioon Eesti Arstide Päevadel 2015. Eesti Arst
2015; 94(5):267–270
ü Kõivumägi K, Tamm E, Maimets M. Pneumokokkinfektsioonide profülaktika täiskasvanutel.
Eesti Arst 2013; 92:387–391
ü Müürsepp P, Kõivumägi K, Kumm M-L, Zilmer K, Laan M, Lutsar I Tuulerõuged laste ja
noorukite hospitaliseerimise põhjusena Eestis aastatel 2000–2005. Eesti Arst 2011; 90: 27−32